Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ

Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ

Armenian Russian English
 Մենյու
 

 

Ստորագրել PDF ֆայլը JSignPDF ծրագրով

 

Տես նաև տեսաուղեցույցը

 

PDF ֆայլերը JSignPdf ծրագրով ստորագրելու համար անհրաժեշտ է՝

  • Start մենյուից բացել JSignPdf ծրագիրը Start-> Programs -> JSignPdf-> JSignPdf 1.6.4
  • Նշել Advanced View դաշտը
  • Load keys կոճակի միջոցով ընտրել ստորագրողի հավաստագիրը
  • Input PDF file դաշտում ներբեռնել փաստաթուղթը
  • Պարտադիր նշել “Append Signature to the existing one” հատվածը
  • Sign It սեղմելուց հետո CryptoTech CSP պատուհանում մուտքագրել PIN կոդը և սեղմել OK

 

Միևնույն ֆայլը 2 և ավելի անձանց կողմից ստորագրելու համար անհրաժեշտ է`

  • Կարդացող սարքի մեջ տեղադրել 2-րդ ստորագրողի քարտը
  • Սեղմել Load Keys կոճակը և ընտրել 2-րդ ստորագրողի հավաստագիրը
  • Ընտրել արդեն ստորագրված “_signed” վերջածանցով ֆայլը
  • Նշել Append Signature to existing one հատվածը և սեղմել Sign It կոճակը

PDF ֆայլերը կարելի է ստորագրել նաև Adobe Reader, Abobe Acrobat ծրագրերի միջոցով:

⬅ Վերադառնալ